Kosten

De contributie bedraagt € 7,50 per maand.
Deze dient uitsluitend ter dekking van de huur van het clubgebouw.
 
De lessen zijn gratis!
Voor Ruud en Tineke Korzelius is lesgeven een hobby. Zij ontvangen hiervoor geen financiële vergoeding.
 
Het is ook mogelijk donateur te worden.
Het donateurschap bedraagt € 15,– per jaar.
Donateurs zijn ook welkom bij speciale feestavonden zoals de jaarlijkse BBQ, het Chuckwagonfeest en het jaarfeest met (vaak) live muziek.
Drankjes zijn tegen een vriendschappelijk bedrag verkrijgbaar bij de bar. Betaling geschiedt met consumptiebonnen die te koop zijn bij Tineke.